GROPPO SLOVAK, CZECH & POLISH V ZASTÚPENÍ:

NUOLI s.r.o.
Mihálya Marczella 6685/ 20
929 01 Dunajská Streda

IČO: 53601149
DPH: SK2121420191
Číslo účtu: SK31 1100 0000 0029 4809 9315

Predaj:

TEL: (+421) 910 718 980
EMAIL: info@gropposlovak.sk

Servis:

TEL: (421) 910 714 532
EMAIL: servis@nuoli.sk

AIRBASE: SLAD